top of page
Абстрактные стекла

Đối với các đối tác Bitrix 24

Tại sao việc quảng bá các giải pháp CNTT để tự động hóa các quy trình nhân sự dựa trên Bitrix24 từ Novus-HCM lại có lợi nhuận
  • Công nghệ hiện đại

  • Các phương pháp hay nhất và phương pháp luận hợp lý được nhúng trong các giải pháp CNTT

  • Kinh nghiệm phong phú và kiến thức chuyên môn độc đáo trong lĩnh vực nhân sự của đội ngũ của chúng tôi

  • Các giải pháp CNTT của chúng tôi bao gồm một khối rất lớn các vấn đề về quản lý nguồn nhân lực

  • Các giải pháp CNTT của chúng tôi có tính linh hoạt cao và giá cả phải chăng, phù hợp với mọi loại hình tổ chức từ quy mô rất nhỏ đến các tập đoàn toàn cầu lớn nhất trong tất cả các ngành. 

Lợi ích tài chính của bạn
alex-bunday-_MdUz-1Ofsg-unsplash.jpg
edceee-G35D9jK1Bf0-unsplash.jpg
Подарочная карта

TỪ

20%

Đối với mỗi lần bán giải pháp cục bộ

TỪ

30%

Đối với mỗi bản sửa đổi của giải pháp cục bộ theo yêu cầu của Khách hàng

Chúng tôi cung cấp những gì

1

Khả năng thay mặt bạn quảng cáo phiếu mua hàng, do đó mở rộng danh mục các giải pháp và cơ hội của bạn

2

Đào tạo và hỗ trợ

3

​Miễn phí cài đặt tất cả các giải pháp đối tác của chúng tôi

Làm thế nào để trở thành một đối tác
  • Viết cho chúng tôi một yêu cầu

  • Chúng tôi ký một thỏa thuận đối tác

  • Bạn bắt đầu bán

Mở rộng danh mục cơ hội của bạn với chúng tôi!

bottom of page